Ik help je om beter te communiceren
Communicatie cruciaal voor ICT

Uw organisatie maakt steeds meer gebruik van ICT in het primaire en ondersteunende proces. Cruciaal voor het goed laten verlopen van grote ICT projecten is de communicatie. Hiervoor heeft u de juiste expertise nodig, want complexe ICT vertalen naar wat belangrijk voor uw organisatie is, is niet vanzelfsprekend. Hiervoor bent u bij TheoZijderveld.com bij het juiste adres. Ik heb ruime ervaring in het vertalen van IT oplossingen naar de business, in de context van onderwijs, zorg, en het bedrijfsleven.

Op dit moment verzorg ik bij zorgorganisatie Pameijer de communicatie voor het project Informatiebeveiliging en heb ik een onderzoek afgerond naar de communicatie over ICT bij deze organisatie.

Ervaring met Communicatie en ICT

Van 2010-2012 heb ik een tweejarig Traineeship in combinatie met de Master of Public Information Management gevolgd. Tijdens dit traineeship heb ik opdrachten vervuld bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen(OCW) en Economische Zaken (EZ). Ik heb me hier bezig gehouden met het vertalen en verslag leggen van complexe beleidsmatige processen die sterk met ICT samenhingen en de communicatie van een ICT programma dat zich richtte op betere dienstverlening voor het bedrijfsleven. Ik heb daarnaast als initiator van het Rijksbreed Kennisnetwerk Webcare ruime ervaring op het gebied van webcare voor de publieke sector.